Nieuws

‘Tell-a-friend’ onder voorwaarden toegestaan

Onder bepaalde voorwaarden zijn “tell-a-friend” systemen toegestaan. Dat maakten de Opta en het CBP begin deze maand bekend. Bij een tell-a-friend systeem verzendt een website op initiatief van en namens een gebruiker een e-mailtje, zonder dat de ontvanger eerst toestemming heeft gegeven. Dat maakt de e-mail eigenlijk tot spam, want er is geen voorafgaande toestemming.

De twee toezichthouders hebben samen een oordeel gegeven om duidelijkheid te scheppen over de voorwaarden waaronder tell-a-friend systemen rechtmatig gebruikt kunnen worden. Zo moet duidelijk zijn wie de afzender is en mag tegenover verzending geen beloning staan. Verder moet de afzender het volledige bericht kunnen inzien en mag de website de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden. Tot slot moet het systeem beveiligd zijn tegen misbruik.

Let op: iemand extra kans laten maken op een prijs bij het doorsturen van een uitnodiging naar 5 vrienden, blijft dus gewoon onder het spamverbod vallen. Dat is immers (een kans op) beloning!

Kim Braber

___________________________________________________________

De volledige voorwaarden waar een tell-a-friend systeem aan moet voldoen zijn volgens OPTA en CBP:

– De communicatie gebeurt volledig op eigen initiatief van de internetgebruiker (of afzender), de website stelt hier geen (kans op) beloning tegenover voor afzender of ontvanger;
– Voor de ontvanger moet het duidelijk zijn wie de initiatiefnemer van de e-mail is, zodat hij diegene kan aanspreken als hij niet gediend is van dergelijke mails.
– De afzender moet volledige inzage hebben in het bericht dat namens hem wordt verzonden, zodat hij de verantwoordelijkheid kan nemen voor de persoonlijke inhoud van het bericht.
– De website in kwestie mag de e-mailadressen en andere persoonsgegevens niet gebruiken of bewaren voor andere doeleinden dan het eenmalig verzenden van een bericht namens de afzender. Daarnaast dient de website het systeem te beveiligen tegen misbruik, zoals het geautomatiseerd verzenden van spam.

Afdrukken dit artikel