Nieuws

Vanaf 1 januari: geen alcoholcommercials meer tussen 6.00 en 21.00 uur

Afgelopen dinsdag is het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet behandeld in de Eerste Kamer. Net voor het kerstreces, op 23 december a.s., zal daarover worden gestemd.

Een voor de reclamepraktijk belangrijke wijziging is de invoering van het verbod van alcoholreclame tussen 6.00 uur ’s ochtends en 21:00 uur ‘s avonds. Het verbod geldt voor radio- en TV reclame, zowel voor de publieke zenders als voor de commerciële.

Over de keuze van het tijdstip 21:00 is nogal wat discussie geweest. Sommige partijen waren van mening dat dit tijdstip nog verder moest worden opgeschoven. Dat is er vooralsnog niet doorheen gekomen. Maar de Minister heeft wel toegezegd dat hij het tijdstip van 21.00 uur blijft monitoren. Als blijkt dat de bulk van de alcoholreclames om één minuut over negen wordt uitgezonden, dan zal het tijdstip opnieuw worden beoordeeld. Met andere woorden: het is dus belangrijk dat de branche hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. Anders zijn alcoholcommercials straks alleen nog mogelijk tussen 24:00 en 6:00 uur.

Deze nieuwe regeling is alleen van toepassing op Nederlandse zenders. Maar in de praktijk is dat niet zo bezwaarlijk. Het tijdstip van 21.00 uur sluit aan bij de gangbare praktijk in de meeste andere EU-lidstaten met een reclamebeperking. Bovendien kijken de meeste Nederlanders – en zeker kinderen – met name naar Nederlandse zenders en zenders die zich op Nederland richten. De in het buitenland gevestigde aanbieder RTL Nederland heeft toegezegd zich vrijwillig aan het verbod te zullen houden.

De gewijzigde Mediawet zal waarschijnlijk op 1 januari 2009 in werking treden. Voor contracten die gesloten zijn vóór 1 januari 2009 geldt een overgangstermijn van één jaar.

Maud van der Leeuw

Afdrukken dit artikel