Nieuws

Brandstofverbruik en CO2 uitstoot

De laatste tijd is er veel te doen over de verplichte vermelding van brandstofverbruik en CO2 uitstoot in autoreclames. Met name Milieudefensie is van mening dat deze gegevens vaak nog niet op de juiste wijze worden gecommuniceerd. Daarom hier even in het kort hoe het nu precies zit en wat de voorwaarden zijn. Wanneer en welke gegevens? Het is verplicht om het verbruik en de CO2-uitstoot te vermelden in al het reclamedrukwerk dat betrekking heeft op de aanprijzing van specifieke modellen nieuwe personenauto’s. Gaat het in één uiting om meerdere modellen/typen auto’s dan moet de brandstof/CO2-reeks (laagste/hoogste uitstoot) worden opgenomen. Het officiële brandstofverbruik moet steeds, tot op één decimaal nauwkeurig, worden uitgedrukt in kilometer per liter en liters per 100 km liter voor benzine, LPG of diesel, of in m3 per 100 kilometer en kilometers per m3 voor aardgas. De officiële specifieke CO2-uitstoot moet worden uitgedrukt in gram per kilometer, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele cijfer. Welk formaat? Verder bepalen de regels dat brandstof/CO2gegevens gemakkelijk leesbaar moeten zijn en niet minder mogen opvallen dan het hoofdbestanddeel van de in het reclamemateriaal verstrekte informatie. Dat is natuurlijk niet een criterium dat uitblinkt in helderheid. Want wat is het hoofdbestanddeel van de informatie? Zolang dit niet in de rechtspraak is uitgemaakt – en dat is nog niet gebeurd – kun je daarover twisten. Voor nu lijkt het voldoende dat de gegevens duidelijk en makkelijk leesbaar zijn. Dat zal vaak het geval zijn als ze het formaat hebben van de bodytekst. Het is bovendien ook goed te verdedigen dat de bodytekst ‘het hoofdbestanddeel van de informatie’ is. Korps onleesbaar is in ieder geval niet o.k. Tot slot nog even voor alle duidelijkheid de bovengenoemde voorwaarden gelden tot nu toe alleen voor drukwerk. Op internet of in TV/Radio commercials hoeven brandstof en cO2 gegevens dus niet te worden genoemd. Maud van der Leeuw

Afdrukken dit artikel