Nieuws

Let op: Geld lenen kost geld

Vanaf vandaag moet in alle reclames over krediet de waarschuwing: Let op! Geld lenen kost geld worden vermeld. Dit geldt zowel voor tv, radio, internet als gedrukte media.
De verplichte waarschuwing voor kredietreclame is één van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de toenemende schuldenproblematiek tegen te gaan.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft regels vastgesteld over de manier waarop de waarschuwingszin in een reclame-uiting opgenomen moet worden, zie www.afm.nl/kredietwaarschuwing. Zo moet in printuitingen de waarschuwing over de hele breedte worden afgebeeld met een minimale hoogte van 10% van de reclame uiting (inclusief de waarschuwing).
Deze nieuwe regel geldt voor alle reclames voor kredieten met uitzondering van hypotheken. Vreemd genoeg moet de waarschuwing ook bij financieringen met een rente van 0% worden vermeld. Volgens de definitie van de Wft is ook bij een rentepercentage van 0% sprake van een krediet. En moet dus de waarschuwing worden opgenomen. Dat lijkt mij niet juist. Waarom zou je moeten vermelden dat een lening geld kost als dat niet het geval is? Dat is misleidend. Diverse marktpartijen proberen nu over dit punt met de AFM te onderhandelen. Laten we hopen dat het verplicht opnemen van de waarschuwing bij een lening met 0% rente snel verleden tijd is.

Kim Braber

Afdrukken dit artikel