Nieuws

Sarkozy mag niet klagen

Sarkozy en Berlusconi in een omhelzing, hossend op Koninginnedag. Die foto is door heel Amsterdam te zien. Het is een reclame van de stad Amsterdam om buitenlanders te attenderen op het bruisende Koninginnedagfeest op 30 april. Sarkozy is ‘not amused’ en heeft via de Ambassade fel protest aangetekend. Heeft hij ook juridische kans van slagen? Bekende personen kunnen bezwaar maken tegen gebruik van hun portret in reclame. Algemeen wordt aangenomen dat dat recht ook geldt voor politici. Want men zal kunnen denken dat door de politicus medewerking is verleend aan de reclame. Mag het dan nooit? Toch wel, … bij bijzondere gelegenheden en feestdagen. Namelijk als de reclamefoto zo is dat het publiek heus niet zal denken dat de afgebeelde persoon een contract heeft gesloten met de adverteerder. Dan is het wel toegestaan om een politicus in een reclamecampagne af te beelden. Sarkozy en Berlusconi gearmd in oranje kledij, ter promotie van I AMsterdam, op het spetterende Koninginnedag festijn. Natuurlijk denkt niemand, maar dan ook werkelijk niemand, dat Sarkozy hier toestemming voor heeft gegeven. Volgens mij is dit een van de situaties dat het wél mag. Een ‘hoogtij-dag’. Wie hier meer over wil weten… over enkele weken verschijnt een artikel van mijn hand waarin ik dit standpunt verdedig (De portretrechtenbundel ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van het commerciële portretrecht), te zijner tijd ook te vinden op deze website.
Ebba Hoogenraad, advocaat reclamerecht

Afdrukken dit artikel