Nieuws

Jackpot €27,5 miljoen valt gegarandeerd = niet misleidend

Een reclame-uiting waarin wordt gezegd dat de jackpot ‘valt’ betekent nog niet dat het hele bedrag aan de winnaar wordt uitgekeerd. De winnaar met een 1/5 lot krijgt ‘slechts’ 1/5 deel. Toch is dat niet misleidend volgens het College van Beroep (CvB). Er is een tekstueel verschil tussen ‘vallen’ en ‘uitkeren’. De consument kan eenvoudig op de website en bij de verkooppunten van de Staatsloterij te weten komen dat bij een 1/5 lot de geldprijs ’slechts’ 1/5 deel is (5,5 miljoen). Het CvB is dus heel wat milder dan de Reclame Code Commissie (RCC). Al geeft het CvB toe dat het wel beter was geweest als de Staatsloterij de informatie zou hebben vermeld. Inmiddels vermeldt de Staatsloterij die extra informatie op de abri’s en in de televisiecommercials.

Julia Kat en Ebba Hoogenraad

Afdrukken dit artikel