Nieuws

Consumentenbond verliest kort geding tegen T-Mobile en Vodafone

De Consumentenbond verliest het kort geding dat zij tegen T-Mobile en Vodafone had aangespannen. Er wordt door de providers geen misbruik gemaakt van het factureringssysteem. De Consumentenbond moet rectificeren.

De Consumentenbond vindt dat T-Mobile en Vodafone onrechtmatig handelen door misbruik te maken van een reverse billing systeem. Zonder te controleren of door de eindgebruiker toestemming is gegeven, worden de kosten voor het ontvangen van ongevraagde sms-berichten automatisch verrekend. Volgens de Consumentenbond mogen de providers deze incassofunctie niet vervullen. Zij eist o.a. een verbod en terugbetaling aan de eindgebruikers.

De rechter stelt de Consumentenbond in het ongelijk. De Consumentenbond heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat door T-Mobile en Vodafone misbruik van het betalingssysteem wordt gemaakt. Een verbod is volgens de rechter te verstrekkend. Dat geldt ook voor de terugbetaling aan eindgebruikers. Geïncasseerde bedragen zijn reeds teruggegeven aan klanten die terecht hebben geklaagd. De providers hebben toegezegd dat ook te blijven doen. Verder is niet duidelijk dat de overige, onbekend gebleven eindgebruikers daadwerkelijk onterecht hebben betaald voor het ontvangen van sms-jes. Bovendien hebben zij kennelijk zelf niet de behoefte gevoeld om geïncasseerde bedragen terug te vorderen.

Zuur voor de Consumentenbond. Te meer omdat de Consumentenbond een tendentieus persbericht van vorige maand moet rectificeren waarin het kort geding werd aangekondigd. Toch ziet de Consumentenbond het allemaal nog positief in. Via de politiek gaat zij naar eigen zeggen de oorlog zeker winnen.

Klik hier voor het vonnis.

Kim Braber

Afdrukken dit artikel