Nieuws

222 toegelaten gezondheidsclaims

Op 5 december heeft de Europese Commissie ingestemd met een lijst van toegestane “artikel 13.1 gezondheidsclaims”. Het wetsvoorstel bevatte in eerste instantie 240 gezondheidsclaims  die positief waren beoordeeld door de EFSA. Eigenlijk allemaal claims waarover geen discussie bestond. Dit vergrootte de kans dat de Europese Commissie de lijst zou goedkeuren. Uiteindelijk is ingestemd met 222 toegelaten claims. De rest van de claims heeft de Europese Commissie “on hold” gezet om opnieuw te bekijken. Dit zijn bijvoorbeeld claims zonder gebruiksvoorwaarden en claims waarvoor een hoog innameniveau is vereist. Deze claims, als ook de claims voor botanicals, mogen vooralsnog gebruikt worden.
De 222 toegestane claims zien met name op vitamines en mineralen. Claims over andere ingrediënten komen bijna niet voor. In een register zijn alle goedgekeurde én afgewezen claims opgenomen, inclusief de voorwaarden voor gebruik of de reden voor afwijzing van de claim. Gezondheidsclaims die niet zijn toegelaten mogen uiterlijk 6 maanden na de officiële publicatie van de lijst niet meer op de markt zijn. De verwachting is dat de lijst in juni 2012 wordt gepubliceerd. Vanaf dat moment gaat dan ook de overgangstermijn van zes maanden lopen.
Nog even een weetje: De EFSA heeft inmiddels 2758 claims beoordeeld waarvan gemiddeld 1 op de 5 positief. Van de 44.000 dossiers die ter goedkeuring zijn ingediend, zijn er 4.637 in behandeling genomen door EFSA. Deze vermindering komt onder andere door bewoording van de claim en door intrekking van de dossiers wegens huivering voor een negatieve opinie van EFSA.
Eva Rog – den Ouden, reclamerecht advocaat
 

Afdrukken dit artikel