Nieuws

Caroline II: Entertainmentpers – Rijksvoorlichtingsdienst 1-1

Caroline von Hannover is gesteld op haar privacy. De prinses van Monaco procedeerde tot aan de hoogste Europese rechter om ervoor te zorgen dat haar privacy beter zou worden beschermd tegen paparazzi. In het arrest Caroline I overwoog het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dat celebrities een reasonable expectation  van hun privacy mogen hebben als ze niet in functie zijn, zelfs wanneer zij zich in de openbare ruimte bevinden. Public privacy.
Mooi, dacht onze eigen Rijksvoorlichtingsdienst, die kort na Caroline I met een mediacode kwam. Daarin staat onder meer dat leden van het Koninklijk Huis “erop mogen vertrouwen met rust gelaten te worden op de momenten, dat zij niet op grond van hun officiële functies naar buiten treden.” Kortom: een foto van Máxima in het wild is no-go. De mediacode gaat uit van een absoluut recht op public privacy. Leden van de pers die zich daar niet aan houden worden niet uitgenodigd voor “persmomenten”.
Er kwam een vervolg: Caroline II. Caroline kwam met een beroep op Caroline I op tegen publicatie van foto’s van haar skivakantie. Het Hof verduidelijkt in Caroline II dat bekende personen geen absoluut recht op public privacy hebben. Aandacht in de pers voor het privéleven van celebrities is toegestaan als dat een algemeen belang dient en in een redelijke verhouding staat tot de privacy van de persoon in kwestie. Een belangenafweging dus. Caroline krijgt ongelijk. De foto’s lieten zien hoe Caroline met vakantie ging, terwijl haar vader Prins Rainier III ernstig ziek was. Dat werd nieuwswaardig geacht.
Terug naar de mediacode: het arrest Caroline II stuurt de Rijksvoorlichtingsdienst back to the drawing board. Het niet toelaten van leden van de pers op persmomenten stond al op gespannen voet met de vrijheid van meningsuiting. Die omvat immers niet alleen het recht om informatie te uiten, maar ook het recht informatie te ontvangen. Ook de entertainmentpers heeft vrijheid van nieuwsgaring. 
Daniël Haije, persrecht advocaat

Afdrukken dit artikel