Nieuws

Nieuwe gedragscode promotionele kansspelen

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is van plan om de Gedragscode Promotionele Kansspelen aan te scherpen. De nieuwe gedragscode zal 1 oktober van dit jaar al ingaan, zo is de planning. Vooralsnog zonder overgangsregeling!

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude gedragscode:
– Alle uitgeloofde prijzen moeten daadwerkelijk worden uitgekeerd (dat betekent dus geen sweepstakes meer zonder winnaar).
– De Kansspelautoriteit krijgt een verdergaand recht tot inzage (onder meer m.b.t. de opbouw van communicatiekosten en m.b.t. onpartijdige wijze van aanwijzen van winnaars).
– De klachtenregeling wordt gewijzigd. De klager moet straks eerst bij de organisatie zelf zijn klacht indienen.
– De maximale communicatiekosten voor het groot promotioneel kansspel en klein promotioneel kansspel gaan naar beneden van €0,60 naar €0,45.

Belanghebbenden kunnen tot 1 september a.s. hun zienswijzen indienen bij de Staatssecretaris. Op dit moment is de nieuwe gedragscode nog in de conceptfase, maar dat er binnenkort een nieuwe code komt, staat vast. We blijven de ontwikkelingen met interesse volgen.

Dorothée de Rooy
Reclamerechtadvocaat

Afdrukken dit artikel