Nieuws

Verwarrende hangers

Sieradengroothandel AllRound verkoopt sinds 2009 een sieraad onder de naam ‘Mi Moneda’, een hanger met een munt erin.  Sinds 2010 brengt concurrent Dutch Designz een vergelijkbaar sieraad op de markt, en daar is AllRound niet blij mee.

Na een gang langs de kort gedingrechter komen de partijen uiteindelijk via een bodemprocedure bij het  Gerechtshof in Den Haag uit. AllRound beroept zich voor het Hof niet op bescherming door het auteursrecht, maar alleen op ‘slaafse nabootsing’. Zodoende geldt de hoofdregel dat de nabootsing van een product in beginsel vrijstaat. Zolang de concurrent er maar alles aan doet om te voorkomen dat er verwarring ontstaat tussen het oorspronkelijke product en de nabootsing.
Aan het Hof de taak om te beoordelen of nodeloos verwarringsgevaar op de loer ligt. Daarbij gaat het Hof uit van de totaalindruk van beide producten bij vrouwen tussen de 16 en 40 in Nederland. Het Hof oordeelt dat de totaalindrukken van de hangers te veel op elkaar lijken. Dutch Designz had van de Mi Moneda hangers kunnen afwijken zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het sieraad. Verwarring zou kunnen optreden. Dutch Designz heeft, zo vindt het Hof, niet alles gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om die verwarring te voorkomen. Conclusie: er is sprake van slaafse nabootsing. AllRound wint de zaak.
Dorothée de Rooy

Afdrukken dit artikel