Nieuws

Gedragscode promotionele kansspelen 2014

Op 2 december jl. werd de nieuwe Gedragscode promotionele kansspelen gepubliceerd. De Gedragscode promotionele kansspelen 2014 treedt in werking op 1 januari 2014 en vervangt de oude Gedragscode uit 2006. Er is geen gepubliceerde overgangsregeling. Navraag bij de Kansspelautoriteit leert dat promotionele kansspelen die beginnen in 2013 nog onder het oude regime vallen, ook als ze doorlopen tot in 2014. Kansspelen die beginnen te lopen in 2014 vallen onder de nieuwe Gedragscode.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude Gedragscode:

  • – Alle uitgeloofde prijzen moeten daadwerkelijk worden uitgekeerd.

– De aanbieder van een promotioneel kansspel moet op verzoek van de toezichthouder (de Kansspelautoriteit) inzicht geven in hoe de winnaars worden aangewezen, een overzicht van uitgekeerde prijzen verstrekken en informatie verstrekken over de communicatiekosten.
– Het aantal toegestane trekkingen voor een groot promotioneel kansspel is toegenomen van 13 tot 20.
– De aanbieder van een promotioneel kansspel moet voorafgaand aan deelname duidelijk maken wat de totale waarde van de prijzenpot is, en welke en hoeveel prijzen of premies kunnen worden gewonnen.
– De oproep tot deelname aan het promotioneel kansspel moet de naam bevatten van het te promoten product, of de te promoten dienst of organisatie.
– De aanbieder van een promotioneel kansspel mag geen persoonsgegevens van minderjarigen verzamelen zonder verifieerbare toestemming van een ouder van de minderjarige, en moet aan minderjarigen de voorwaarde stellen dat de minderjarige toestemming heeft van een ouder voor deelname (deze voorschriften golden in de oude Gedragscode alleen ten aanzien van minderjarigen tot 16 jaar).
– De actievoorwaarden mogen tijdens de looptijd van de actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
– De klachtenregeling is veranderd. De klager moet straks eerst bij de aanbieder zijn (schriftelijke) klacht indienen. Pas als de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld kan de klager zijn klacht alsnog indienen bij de Kansspelautoriteit.

De Gedragscode promotionele kansspelen 2014 kunt u hier downloaden.

Daniël Haije, advocaat reclamerecht

Afdrukken dit artikel