Nieuws

De gewijzigde Reclamecode voor vergunninghoudende kansspelaanbieders (RVK) 2015

Reclamecode voor kansspelen die worden aangeboden door vergunninghouders ingevolgde de Wet op de kansspelen (RVK) 2015.

De wereld van de kansspelen heeft de (politieke) aandacht. Reden de RVK ook aan te passen. Een kansspelaanbieder heeft nu een duidelijke informatieverplichting: reclame moet herkenbaar afkomstig zijn van een kansspelaanbieder. De RVK ademt consumentenbescherming en sluit wat dat betreft één op één aan bij de algemene regels uit de NRC. Zo wordt voor het begrip “oneerlijke reclame” verwezen naar art. 7 van de NRC. Meer specifiek stelt de code dat reclame voor kansspelen niet oneerlijk mag zijn ten aanzien van a) de eigenschappen van of kansen op het winnen van een prijs bij de aangeboden kansspelen, b) de verbintenis van de deelnemer zoals de betalingsverplichting, het aantal trekkingen of de contractsvorm, of c) de voordelen van de deelnemer. Zie hier de specifieke voorbeelden.

Nog meer verplichtingen voor de aanbieder van een kansspel: alle reclame moet vermelden wat de minimumleeftijd voor deelname is. Bovendien – en dat is nieuw in kansspelland – moet een nader te bepalen slogan worden vermeld en een verwijzing naar de internetpagina van de Kansspelaanbieder. Een beetje zoals in de alcoholbranche dus. Verwacht wordt dat die slogan op 1 juli 2015 wordt vastgesteld.

Een website van een kansspelaanbieder moet heel veel (deels nieuwe) informatie bevatten over de kansspelen die de aanbieder organiseert. Bovendien is het verbod op het maken van reclame voor kansspelen gericht op maatschappelijk kwetsbare personen verder uitgelegd. Dergelijke reclame mag bijvoorbeeld niet inspelen op de specifieke zwakheden of behoeften van maatschappelijk kwetsbare personen. Reclame voor kansspelen mag geen producten of diensten van derden tonen die specifiek gericht zijn op en appelleren aan (groepen van) maatschappelijk kwetsbare personen. Dat was al bekend, maar de RVK licht nu toe dat aanvullende eis is dat het product daadwerkelijk aan die groep moet appelleren. Bijvoorbeeld: (kinder)voetbalplaatjes in combinatie met loten is een no go.

Daan van Eek & Ebba Hoogenraad, advocaten reclamerecht

Afdrukken dit artikel