Nieuws

Iron & Smith: Bekend merk wint weer terrein

Een merk dat in een aanmerkelijk deel van de EU bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek, heeft de status van een in de Europese Unie bekend merk. Dat weten we sinds de zaak Pago uit 2009. Neem bijvoorbeeld onze nationale trots Mora – een iconisch merk in de categorie borrelsnacks. Hartstikke bekend in Nederland en daardoor (dus) een bekend EU-merk, als we ervan uitgaan dat Nederland kwalificeert als ‘aanmerkelijk deel van de EU’.  Zodoende geniet Mora de extra ruime bescherming tegen verwatering, reputatie-afbreuk en ‘kielzogvaren’. Maar kan die ruime bescherming ook worden afgedwongen in gebieden waar de bekendheidsdrempel niet wordt gehaald, maar waar Mora wel enig bereik heeft – neem bijvoorbeeld Frankrijk? En hoe is dat in Roemenië, waar ze vast nog nooit van Mora gehoord hebben?

In de zaak Iron & Smith/Unilever gaf het Hof van Justitie van de EU duidelijkheid. Strikt genomen ging die zaak over een oppositie, maar ik lees in de beslissing een veel ruimere strekking. De actie op grond van een bekend EU-merk is allereerst daar mogelijk waar het merk daadwerkelijk de bekendheidsdrempel haalt. En óók daar waar een commercieel niet te verwaarlozen deel van het relevante publiek het merk kent – dat laatste is nieuw. Dan moet de merkhouder wel nog laten zien dat in dat gebied sprake is van verwatering, reputatie-afbreuk of ‘kielzogvaren’, of dat er een ernstig gevaar bestaat dat een van die situaties zich in de toekomst zal voordoen. In gebieden waar (bijna) niemand het merk kent, kan dus geen beroep worden gedaan op de ruimere bescherming voor het bekende merk. Die zeer ruime uitleg van Pago is nu dus verworpen.
Voor bekende merken is dit goed nieuws: voortaan kan ook het ‘grijze gebied’ onder het bereik van een verbodsactie vallen. Gaat Mora alsnog Europa veroveren?

Maarten Haak, advocaat merkenrecht

Zie ook: Annotatie HvJEU, Iron&Smith/Unilever

Afdrukken dit artikel