Nieuws

Gezondheidsclaims voor botanicals bij de RCC: een disclaimer-doorbraak!

In ons NIEUWS 2015-4 schreven we al over de te strenge houding van de Reclame Code Commissie (RCC) ten opzichte van kruidenpreparaten (‘botanicals’) die op de markt zijn als voedingssupplementen. Sinds de Europese Claimsverordening zijn alleen specifiek door de Europese Commissie na advies van EFSA (de Europese Voedselautoriteit) goedgekeurde gezondheidsclaims voor een ingrediënt toegestaan. Botanicals staan sinds de invoering van de Claimsverordening on hold. De autoriteiten en de politiek durven maar niet te besluiten of gezondheidsclaims voor botanicals op basis van traditioneel bewijs mogen worden gevoerd. Door die tijdelijke status mógen gezondheidsclaims voor botanicals (nog steeds) voor die ingrediënten waarvoor wel al een EFSA-goedkeuringsaanvraag is ingediend. Zo wordt botanicals bij gebrek aan besluitvorming de pas niet afgesneden. Dat is ook de praktijk in Nederland, maar niet bij de RCC. Het RCC-beleid kwam tot nu toe erop neer dat ook voor gezondheidsclaims die volgens het on hold-beleid zijn toegestaan, de adverteerder wetenschappelijk bewijs moet kunnen overleggen. Lukt dat niet, dan is sprake van misleiding. Nu waait gelukkig een iets andere wind. Ook in de meest recente uitspraak van het College van Beroep (CvB) van de RCC blijft misleiding het uitgangspunt. Dat een claim on hold staat, betekent niet dat deze (voorlopig) is toegestaan, aldus het CvB. Maar … het CvB biedt een mogelijkheid om tóch claims te maken voor botanicals. Het CvB doet pro-actief een suggestie: met een “on hold”-disclaimer kan misleiding worden weggenomen. Dus: de adverteerder mag een claim maken, mits vergezeld van de opmerking dat een toelatingsprocedure gaande is. Zo weet de consument dat de claim een voorwaardelijk karakter heeft en wordt hij niet misleid. Natuurlijk geldt dit alleen voor producten met kruiden in de werkzame doses zoals in het betreffende ingediende EFSA-dossier is vermeld. Wat ons betreft is deze koers nog steeds te streng, maar wel grote stap in de goede richting. De oplossing biedt – in ieder geval in theorie – de mogelijkheid de gezondheidseffecten van botanicals te communiceren. Dus: bijvoorbeeld een duidelijk leesbare asterisk met de tekst: ‘in afwachting van toelating door EFSA’ of ‘toelatingsprocedure EFSA loopt’. Een disclaimer-doorbraak(je) dus

Ebba Hoogenraad & Bram Duivenvoorde, advocaten health, beauty and food law

Afdrukken dit artikel