Nieuws

Wel een geoctrooieerd beschuitje, maar geen licentieverplichting

Tempels heeft een octrooi op een inkeping in beschuit, zodat ze gemakkelijk en zonder te breken uit de beschuitbus gepakt kunnen worden. Tempels heeft met twee producenten (Bolletje en Van der Meulen) exclusieve licentieovereenkomsten gesloten. Ook Haust maakt beschuiten en wel voor het Nederlandse huismerksegment, maar heeft geen licentie.

Haust probeerde via de rechter een licentie af te dwingen van Tempels: Tempels zou met zijn octrooi misbruik maken van zijn machtspositie, en dat is schadelijk voor Haust. De rechter wees de vorderingen echter af. Volgens vaste jurisprudentie (op het gebied van het mededingingsrecht) levert het hebben van een octrooi op zichzelf nog geen machtspositie op. En als er toch een machtspositie zou zijn, dan levert het gebruik van dat octrooirecht niet per se misbruik op.

Haust had nog een argument: het gebruik van de inkeping in het beschuit zou essentieel zijn om op de relevante beschuitmarkt door te dringen of actief te zijn. Ook daar ging de rechter niet in mee. Er bestaan voldoende reële en adequate alternatieven om ervoor te zorgen dat beschuitjes zonder brokken uit de verpakking komen. Binnen de markt van ‘private labels’ waar Haust actief is, is zelfs 40% van de beschuiten zonder inkeping. Ook is niet gebleken dat een extra licentie voor de consument merkbaar voordeel zal opleveren. Haust maakt voorlopig geen beschuiten met inkeping.

Moïra Truijens, advocaat octrooirecht

Afdrukken dit artikel