Nieuws

Oliebedrijf OK heeft geen recht op domeinnaam < OK.nl >

Gaos B.V. houdt sinds jaren de domeinnaam < ok.nl >.: een lekker korte domeinnaam die zij in de toekomst voor iets moois wil gaan inzetten. Bijvoorbeeld voor een positief gerichte website waarop allemaal mooie dingen worden beschreven; er is al zo veel negativiteit in de wereld. Het heeft de bestuurder van Gaos alleen aan tijd ontbroken om dit voornemen ook daadwerkelijk uit te voeren. FuelPlaza, de exploitant van ‘OK’ tankstations, claimt een beter recht op de domeinnaam. Het geregistreerd houden van < ok.nl > zou als ‘ander gebruik’ van haar Beneluxmerk hebben te gelden, waardoor verwatering van haar merk zou dreigen en Gaos ongerechtvaardigd voordeel zou trekken. Gaos zou daarom onrechtmatig handelen en misbruik van bevoegdheid maken door de domeinnaam niet over te dragen.

Het geschil liep uit in een principiële rechtsstrijd in twee instanties: is de houder van een domeinnaam wel verplicht om deze ook te gebruiken? Het reglement van SIDN (de instantie die over .nl domeinnamen gaat) kent niet zo’n gebruiksplicht. Vorig jaar wees de Rechtbank Midden-Nederland de eis van FuelPlaza af, en in hoger beroep bevestigt het Hof Arnhem-Leeuwarden deze beslissing: de domeinnaam hoeft niet te worden overgedragen. Nu Gaos plannen heeft om de domeinnaam voor een maatschappelijk doel in te zetten, gaat het hof uit van ‘ander gebruik’ van het merk. In zo’n geval kan de merkhouder optreden tegen verwatering of ongerechtvaardigd voordeel trekken, tenzij de verweerder een geldige reden heeft voor het gebruik. Het hof gaat niet in op het verweer dat ‘OK’ in feite beschrijvend is voor elke waar of dienst, en dat er ook nog tientallen andere bedrijven zijn met ‘OK’ in de merk- of handelsnaam. Het merk heeft door gebruik toch wel enig onderscheidend vermogen gekregen, en het publiek zal daarom bij het zien van < ok.nl > een verband met het merk kunnen leggen. Voor het hof is doorslaggevend dat Gaos de domeinnaam helemaal niet wil verkopen (aan niemand) en dat zij deze al in 1999 heeft geregistreerd, nog voordat FuelPlaza de rechten op haar merk verwierf. Dit eigen recht van Gaos vormt een geldige reden voor haar gebruik van het merk, zodat merkinbreuk niet aan de orde is. Gaos mag de domeinnaam houden. Eigenlijk heel OK, deze uitkomst.

Maarten Haak trad in deze zaak op voor de houder van < ok.nl >.
 

Afdrukken dit artikel