Nieuws

Gebruik domeinnaam burgemeester door burger onrechtmatig

Een meneer uit Bodegraven-Reeuwijk ligt al jaren in de clinch met de gemeente. We noemen hem voor het gemak even Piet; zijn echte naam is niet bekend.
Piet is boos op onder andere de burgemeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in verband met de wijziging van een bestemmingsplan. Hij registreerde de domeinnaam burgemeesterchristiaanvanderkamp.nl en uitte zijn onvrede op de website die hij hieraan koppelde. De gemeente wilde Piet stoppen, maar een sommatiebrief had geen effect. Omdat Piet de domeinnaam bleef gebruiken en weigerde deze over te dragen, stapte de gemeente naar de rechter. De voorzieningenrechter van rechtbank Den Haag oordeelde dat het registreren van deze domeinnaam als zodanig niet onrechtmatig is. Maar bijkomende omstandigheden maken dat het handelen van Piet in dit geval toch als ongeoorloofd aan banden wordt gelegd. De gemeente wordt volgens de voorzieningenrechter de mogelijkheid ontnomen het publiek te informeren via bovengenoemde website. Bovendien zorgt het gebruik voor verwarringsgevaar: bezoekers van de website vinden niet de verwachte informatie over de burgemeester en gemeente, maar juist beschuldigingen aan het adres van die partijen. De voorzieningenrechter begrijpt dat de gemeente en burgemeester hiermee niet in verband wensen te worden gebracht. Op de geplaatste disclaimer op de website moet apart geklikt worden. Dat doen veel bezoekers natuurlijk niet. De disclaimer is dus niet voldoende om het verwarringsgevaar te ondervangen. Piet moet de domeinnaam aan de gemeente overdragen. Dat levert geen disproportionele beperking van de vrijheid van meningsuiting voor Piet op: hij heeft nog een andere domeinnaam geregistreerd waarop hij zijn hart wél mag luchten. Helaas is niet te achterhalen om welke domeinnaam het gaat. Toch opmerkelijk dat hier een overdracht van de domeinnaam is bevolen. Waarom niet alleen een verbod om er gebruik van te maken?

Fleur Jeukens, student-stagiaire

Afdrukken dit artikel