Nieuws

Rabobank-commercial: te harde belofte om wereldvoedselprobleem op te lossen?

“Heb je even? Stel je eens voor dat er genoeg en gezond voedsel is voor iedereen. Probeer je dat eens in te beelden. Stel je eens voor dat we meer voedsel produceren zonder de aarde uit te putten. Dat we landbouwgrond herstellen en minder verspillen. Stel je eens voor dat niemand meer hoeft te vluchten voor honger. En dat er minder conflicten zijn. En stel je nu eens voor dat het een bank is die hiervoor opstaat. Een bank opgericht door en voor boeren, die alles weet van voedsel en landbouw en snapt dat je samen meer bereikt. Stel je eens voor dat we wereldwijd de slimste innovaties van onze klanten en partners helpen kickstarten en opschalen. En samen de grootste voedselissues aanpakken op zes continenten. Stel je eens voor dat we samen het wereldvoedselprobleem oplossen en dat je ons aan deze belofte mag houden.”
 
Een veelbesproken televisiecommercial. Rabobank houdt de kijker op emotionele toon en voorzien van emotionele beelden een toekomstbeeld voor, waarin niemand honger lijdt. De commercial lijdt tot klachten bij de Reclame Code Commissie (RCC). Gaat Rabobank te ver in haar belofte?
 
De RCC beantwoordt deze vraag bevestigend. De crux zit hem voor de RCC in de laatste zin: “Stel je eens voor dat we samen het wereldvoedselprobleem oplossen en dat je ons aan deze belofte mag houden.” Hiermee wordt de uitgesproken intentie een harde belofte, aldus de RCC. Rabobank heeft wél aangetoond dat zij via verschillende projecten probeert bij te dragen aan de oplossing van het wereldvoedselprobleem, maar motiveert onvoldoende dat haar aanpak daadwerkelijk tot een oplossing zal leiden.
 
Interessant: daargelaten of de commercial wel of niet sympathiek is, is het de vraag of de gemiddelde consument de commercial inderdaad opvat als belofte dat Rabobank het wereldvoedselprobleem zal oplossen. Een andere lezing ligt wat mij betreft meer voor de hand, namelijk dat Rabobank belooft zich in te zetten om bij te dragen aan een oplossing. Best een strenge uitspraak dus. Rabobank koos er kennelijk voor om niet in beroep te gaan tegen de uitspraak en de commercial aan te passen: de belofte uit de laatste zin is verwijderd.
 
Bram Duivenvoorde, advocaat intellectuele eigendom en reclame

Afdrukken dit artikel