Nieuws

Jaguar Land Rover stopt JAGUAR merk voor lederwaren

Een Italiaans bedrijf zag kansen voor een JAGUAR look-alike merk voor o.a. paraplu’s, tassen en lederwaren. Jaguar Land Rover maakte natuurlijk bezwaar in een oppositie. Een standaardverweer bij een beroep op zulke oude merkinschrijvingen is dan dat om ‘bewijs van gebruik’ wordt gevraagd: een merk dat vijf jaar lang niet normaal is gebruikt voor de waren waarvoor het is ingeschreven, kan niet effectief worden ingeroepen of zelfs worden doorgehaald. Daarom is belangrijk dat ondernemingen regelmatig bewijs verzamelen van hun eigen merkgebruik. Jaguar toonde in deze zaak o.a. brochures onder de naam “The Collection Jaguar” met daarin tassen, koffers en portemonnees. Dat vond het BBIE niet voldoende als bewijs van ‘normaal gebruik’ voor die waren: een brochure impliceert nog niet dat de daarin genoemde producten actief op de markt zijn gebracht. De oppositie werd daarom voor enkele waren afgewezen.

Volgens Jaguar legt het BBIE de lat hiermee te hoog: het is niet vereist dat producten daadwerkelijk op de markt zijn gebracht. Het gaat erom of het merkgebruik erop is gericht om een afzet te creëren of te behouden. Dat kan ook op andere wijze dan door concrete verkoop. De consument die in The Collection Jaguar een tas ziet, legt natuurlijk een verband met het merk JAGUAR op de omslag. Merkgebruik dus.

Deze zaak kwam in hoger beroep nog bij het Hof Den Haag (sinds dit voorjaar gaan beroepen naar het Benelux Gerechtshof). De hamvraag: geldt het verspreiden van brochures onder de naam “The Collection Jaguar” waarin tassen, koffers en portemonnees worden afgebeeld als ‘normaal gebruik’ van het woordmerk JAGUAR voor die waren? Ja, oordeelt het hof: daardoor wordt een verband opgeroepen met de producten in de brochure. En dus is sprake van gebruik van het merk voor die producten. De brochures waren in de relevante gebruiksperiode verspreid onder klanten in de Benelux. Ook waren de producten aan de erkende Jaguar distributeurs ter beschikking gesteld. De Italiaanse navolger heeft het nakijken: het aangevraagde merk is alsnog geheel geweigerd.

Jaguar Land Rover werd in dit hoger beroep bijgestaan door Maarten Haak.

Afdrukken dit artikel