Nieuws

NVWA 2018: focus on misleading claims and publishing sanctions

Het jaar is al (ruim) halverwege nu het jaarplan van de NVWA is gepubliceerd. Een interessant kijkje in de keuken. De NVWA noemt als kernwaarden: betrouwbaar, onafhankelijk, transparant en professioneel. Uitvloeisel daarvan is het duidelijk maken waar de prioriteiten liggen. Ook is de NVWA bezig met een efficiency-verbetering, o.a. door handmatige stappen te automatiseren. De NVWA wil vaker de resultaten van analyses en ook waarschuwing openbaar gaan maken. Op het gebied van diervoeder is de focus op misleidende medische claims op de etiketten en of de gedeclareerde gehaltes wel juist zijn. Ook zal de NVWA de wetenschappelijke onderbouwing van claims actief handhaven. Internetreclames staan in de spotlights. Bij eet-en drinkwaren voor de mens ligt ook voor 2018 (en 2019) de prioriteit bij etikettering en claims. Voedings-supplementen hebben onverminderd de aandacht van de NVWA, hun inspecteurs met specifieke kennis worden op deze dossiers gezet. De NVWA zegt in haar jaarplan dat zij overweegt om de inspectieresultaten openbaar te gaan maken. Het juiste gebruik van voedings-en gezondheidsclaims blijft een speerpunt. Hoe de plannen uitpakken moet blijken. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Ebba Hoogenraad, advocaat health, beauty & food law

Afdrukken dit artikel