Nieuws

Chocoladestaafjes en –krullen niet auteursrechtelijk beschermd

Chocolade is in vele vormen en maten verkrijgbaar: van het welbekende zeebanket tot aan chocoladeletters tijdens de Sinterklaasperiode. Chocoladevormen kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn als ze een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. In de onderhavige zaak is een geschil ontstaan tussen de twee concurrenten Dobla en Chocolate King over een vermeend auteursrecht op tweekleurige chocolade in de vorm van staafjes en krullen en schending van bedrijfsgeheimen.

Dobla meent dat Chocolate King inbreuk maakt op haar auteursrecht met de sterk lijkende creaties en stapt naar de rechter. Dobla meent ook dat één van haar voormalige werknemers zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Hij was namelijk eerst betrokken bij de ontwikkeling van de machine van Dobla waar de chocolade mee wordt gevormd en daarna ook bij de ontwikkeling van een soortgelijke machine voor Chocolate King.

De rechtbank oordeelde in eerste aanleg dat de chocoladecreaties van Dobla niet auteursrechtelijk beschermd zijn en gelast een deskundigenbericht ten aanzien van de vermeende schending van de geheimhoudingsplicht. Dobla ging tegen deze uitspraak in hoger beroep.

Het hof oordeelt ook dat de staafjes niet auteursrechtelijk beschermd zijn. Er bestaan al zeer lang suiker-(zuurstok) en chocoladewerkversieringen die sterk lijken op deze producten. Er valt hier met andere woorden geen eigen creatieve keuze van de maker te ontdekken. Over de krullen (geïnspireerd op een schelp) stelt het hof dat hier wel enige oorspronkelijke keuze valt te onderkennen in de combinatie van het kleurenpatroon en de precieze vorm. Die beschermingsomvang is echter zeer gering, omdat er vele chocoladetoetertjes bestaan. Gevolg hiervan is dat de chocoladekrul van Chocolate King ondanks de geringe verschillen toch voldoende afwijkt van die van Dobla. Ten aanzien van het geheimhoudingsbeding oordeelt het hof dat een kundig team door middel van reverse engineering met de producten van Dobla zonder meer de producten van Chocolate King had kunnen maken. Daar komt nog bij dat er grote verschillen zijn tussen de machine-inrichting van de twee concurrenten. Ook deze vordering veegt het hof dus van tafel. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank en wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit betekent natuurlijk niet dat auteursrechtelijke bescherming van chocolade in een bepaalde vorm onmogelijk is (we kennen in Nederland immers ook auteursrecht toe aan streepjesbehang), maar door de vele vormen die al op de markt zijn is het verkrijgen van auteursrechtelijke bescherming niet eenvoudig.

Moïra Truijens, counsel

Afdrukken dit artikel