Nieuws

Winst voor merkhouders: platforms als Facebook moeten vanaf nu mogelijk actief optreden tegen overduidelijk schimmige advertenties ter promotie van namaakartikelen

Op platforms als Facebook en Instagram wordt steeds meer geadverteerd. Een deel van deze advertenties is afkomstig van partijen die volgens een vast patroon namaakartikelen aanbieden. Onlangs heeft de Amsterdamse voorzieningenrechter besloten dat Facebook onrechtmatig handelt tegenover Tommy Hilfiger door advertenties ter promotie van namaakartikelen op haar platforms Facebook en Instagram (die voldoen aan bepaalde specifieke kenmerken) toe te staan.

Normaal gesproken beroepen Facebook en Instagram zich op de vrijwaringsbepaling voor neutrale tussenpersonen/hostingproviders, maar dat gaat hier volgens de rechter niet op. Facebook en Instagram hebben door hun advertentiebeleid een actieve rol  bij het plaatsen van de advertenties (ze controleren de inhoud voorafgaand aan publicatie). Het ligt daarom in de rede dat zij ook verantwoordelijkheid moeten nemen om actief op te treden tegen advertenties waarin volgens een vast patroon overduidelijk namaakproducten worden aangeprezen. Van Facebook en Instagram mag geëist worden dat zij passende maatregelen nemen om plaatsing van deze advertenties te voorkomen. Dit betekent niet dat Facebook en Instagram zelf inbreuk plegen als zij maatregelen achterwege laten. Wél kunnen de platforms dan worden aangesproken op grond van onrechtmatige daad.

In deze zaak is aannemelijk gemaakt dat de door Facebook en Instagram getroffen maatregelen onvoldoende effectief zijn. De gewraakte advertenties duiken immers steeds weer op. Dit heeft ertoe geleid dat de rechter Facebook en Instagram het bevel oplegt om ieder onrechtmatig handelen – dat wil zeggen het toestaan van advertenties met de hierna vermelde kenmerken –  te staken en gestaakt te houden. Het gaat om advertenties waarin het woord ‘Tommy Hilfiger’ voorkomt en verder de volgende specifieke kenmerken hebben:

  • Lage prijzen of grote kortingen;
  • Combinatie van 3 of 4 afbeeldingen;
  • De website waarnaar de advertentie doorklikt is anders dan de website die in de advertentie wordt genoemd;
  • De omschrijving is in gebrekkig Engels of irrelevant voor de aangeboden artikelen;
  • Vermelding van gratis bezorging;
  • Adverteerders zijn Facebook ‘community’-pagina’s die kort voor het plaatsen van de advertentie zijn aangemaakt;

Duidelijk is dat platforms als Facebook en Instagram zich dus niet langer kunnen veroorloven om een afwachtende houding aan te nemen wat betreft het verwijderen en voorkomen van overduidelijk schimmige advertenties voor namaakartikelen met een vast patroon. Met deze uitspraak in de hand kunnen andere merkhouders die last hebben van soortgelijke advertenties ook bij Facebook en Instagram zélf aankloppen.

Lisanne Steenbergen, Moïra Truijens & Daniël Haije

Afdrukken dit artikel