Nieuws

Viridis: een geldige reden om het merk niet te gebruiken?

Een merkhouder moet het merk binnen vijf jaar na de inschrijving normaal gaan gebruiken, anders kan de inschrijving worden doorgehaald. Voor Viridis Pharmaceutical is dit een probleem, want de klinische proeven voor haar geneesmiddel zijn nog niet afgerond. En dus kan zij haar merk VIRIDIS nog niet gebruiken. Is dat een geldige reden voor het niet-gebruik, zodat het merk toch in stand blijft?

Viridis gaat tot aan het Hof van Justitie. Overal vangt Viridis bot, de termijn van vijf jaar geldt voor alle merken. Ook in de farmaceutische sector. Wel lastig: een geneesmiddel mag pas worden verhandeld of gepromoot als de werking in klinische tests is bewezen. En het is wettelijk verboden om het merk in de testfase voor het geneesmiddel te gebruiken. Is dat verbod dan een geldige reden voor niet-gebruik?

Het Hof van Justitie gaat daar niet in mee, net als het Gerecht in eerdere instantie. In theorie kan de klinische testfase misschien een geldige reden zijn waarom het merk niet wordt gebruikt. Maar dan moet er wel iets bijzonders aan de hand zijn. In elk geval moet het gaan om omstandigheden buiten de invloedssfeer van de merkhouder. Daarop loopt de zaak voor Viridis stuk: Viridis was pas drie jaar na de inschrijving met de testfase begonnen. Bovendien had zij maar beperkt in die fase geïnvesteerd, waardoor het allemaal langer duurder. Haar merk is en blijft vervallen.

Waarom registreert Viridis niet gewoon opnieuw hetzelfde merk, vraag je je natuurlijk af? Why all this fuss? Er kunnen goede redenen zijn om de eerste merkinschrijving boven water te houden. Zo kan een concurrent in de tussentijd een conflicterend merk hebben geregistreerd (zeg: VIRIDAS). Die concurrent kan dan het gebruik van VIRIDIS verbieden. Dan heeft Viridis er dus niets aan. Maar er is nog een complicerende factor voor zo’n ‘herhalingsdepot’: een merk geldt als te kwader trouw aangevraagd (en dus ongeldig) als daarmee de gebruiksplicht wordt omzeild. Zie ook de bespreking van de zaak MONOPOLY verderop in deze nieuwsbrief.

Wat daarvan ook zij: voor merkhouders is heel belangrijk om het merk na vijf jaar ook echt (normaal) te gebruiken. Maar als je het gebruik dan niet kunt bewijzen, sta je toch met lege handen. Ook dat blijkt in de praktijk vaak een wezenlijk probleem. Zorg dus ervoor dat gebruiksbewijs op een structurele manier wordt bewaard. We helpen er graag mee.

Maarten Haak

Afdrukken dit artikel