Nieuws

Nieuws

2011-12-13 | 222 toegelaten gezondheidsclaims

Op 5 december heeft de Europese Commissie ingestemd met een lijst van toegestane “artikel 13.1 gezondheidsclaims”. Het wetsvoorstel bevatte in eerste instantie 240 gezondheidsclaims  die positief waren beoordeeld door de EFSA. Eigenlijk allemaal claims waarover geen discussie bestond. Dit vergrootte de kans dat de Europese Commissie de lijst zou goedkeuren. Uiteindelijk is ingestemd met 222 […] Lees meer

2011-06-27 | Gezondheidsclaim in Google Ad of via Twitter?

Nieuwe media, nieuwe regels? Niet als het gaat om gebruik van een gezondheidsclaim in een Google Ad. Net als in de ‘oude’ wereld mag de Google Ad geen verboden medische claim zijn. Dus geen ‘blaasontsteking Google Ad’ bij een cranberry advertentie. Zelfs niet als het aloude volkswijsheid is dat het helpt.Omdat een Ad weinig tekst […] Lees meer

2010-11-01 | “100% natuurlijk van smaak“ mag!

Zolang het over de smaak gaat mag er meer! Ook als het gaat om een verwijzing naar “natuurlijk”.In de Allerhande maakt Sultana reclame voor Sultana Hartig. Daarin wordt door de bekende rode “sultana mascotte” een bord omhoog gehouden met de tekst “100% natuurlijk van smaak”. De woorden “van smaak” zijn in een kleiner lettertype afgebeeld […] Lees meer

2010-10-08 | Leidraad voor ziektebeeldinformatie

Wat is voorlichting en wat is reclame? Deze vraag is vaak lastig te beantwoorden. Maar in relatie tot ziekten/geneesmiddelen wel erg belangrijk. Publieksreclame voor (uitsluitend) receptgeneesmiddelen is immers verboden, informatie geven mag wel.Gelukkig is er nu meer duidelijkheid. De Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Stichting Keuringsraad Aanprijzing Geneesmiddelen (KAG) hebben een leidraad gemaakt. Hierin […] Lees meer

2010-10-01 | Uitstel voor aanscherping gezondheidsclaims

De Europese Commissie heeft de aanscherping van de gezondheidsclaims uitgesteld. Ondernemingen kunnen de huidige gezondheidsclaims voorlopig blijven gebruiken.Aanleiding voor het uitstel is de enorme hoeveelheid werk die gemoeid is met de beoordeling van de gezondheidsclaims. De Efsa, de hiervoor verantwoordelijke commissie, heeft in totaal 4600 aangevraagde claims voorgelegd gekregen. Op dit moment zijn pas twee […] Lees meer

2010-10-01 | Gezondheidsclaims: nog even de tijd

Belangrijk nieuws: de aanscherping van de gezondheidsclaims wordt uitgesteld. Ondernemingen kunnen naar verwachting tot eind 2011 de huidige gezondheidsclaims blijven gebruiken. Het zag er even naar uit dat een concurrentie nadeel zou ontstaan. Want plannen bestonden om de lijst van toegestane en afgewezen claims geleidelijk van kracht te laten worden door de lijst steeds verder […] Lees meer

2010-03-05 | EFSA wijst weer groot aantal gezondheidsclaims af

Vorige week publiceerde de European Food Safety Authority (EFSA) haar oordeel over het tweede deel van de generieke gezondheidclaims. De uitkomst is weer teleurstellend voor de levensmiddelenbranche. Werd bij de eerste serie slechts één op de drie claims voldoende bewezen geacht, ditmaal is dat percentage nog lager: Van de 416 claims zijn er slechts 9 […] Lees meer

2009-11-02 | Vitamine D en Calcium voor botgroei kinderen!

Gezondheidclaims als “Vitamine D is essentieel voor de botgroei van kinderen” en “Calcium is essentieel voor een gezonde botgroei van kinderen” en ook soortgelijke claims zijn toegestaan. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft een aantal gezondheidsclaims die over de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan opgenomen in de communitaire lijst van toegestane claims. Wel […] Lees meer

2009-10-12 | Streng oordeel EFSA over artikel 13.1 Gezondheidsclaims!

De eerste 523 gezondheidsclaims zijn door de European Food Safety Authority (EFSA) wetenschappelijk beoordeeld. De resultaten zijn teleurstellend voor de levensmiddelenbranche. Slechts ongeveer een derde van die claims is volgens de EFSA voldoende wetenschappelijk onderbouwd. Het merendeels is in het kader van de artikel 13.1 procedure van de Claimsverordening afgewezen. Positief is geadviseerd over een […] Lees meer