Nieuws

Nieuws

2016-05-13 | Over look-alikes en bier

De bierwereld stroomt over. In mei werd bekend dat de Brabantse brouwerij Bavaria de Belgische speciaalbiermaker Palm overneemt. Nog geen week later kondigde de Belgische wereldspeler AB Inbev de overname aan van SAB Miller, het moederbedrijf van Grolsch. Bier is hot. Alle reden om eens in te zoomen op twee uitspraken over bier, ditmaal van […] Lees meer

2016-04-04 | Kleur paars voor astma-inhaler: geen merkinbreuk, geen misleiding

Een octrooi is in beginsel 20 jaar geldig. Daarna vervalt het monopolie en kunnen andere partijen met de uitvinding aan de haal. Ook het geneesmiddel Seretide, dat wordt gebruikt in astma-inhalers (“puffers”) van producent GSK, werd door een octrooi beschermd. GSK verkocht inhalers in verschillende tinten paars voor verschillende doseringen.  Na het verstrijken van de geldigheidsduur […] Lees meer

2016-03-24 | Octrooi: interactieve beeldschermen

In een geschil over twee octrooien (ook wel patenten genoemd) op het gebied van interactieve televisieschermen, ging het om de vraag of de geoctrooieerde vindingen van Smart Technologies UCL geldige octrooien hadden opgeleverd en of CTouch Europe BV daarop inbreuk maakt. CTouch claimde dat Smart Technologies haar inbreukvorderingen niet duidelijk genoeg had gemotiveerd. Daarom zou […] Lees meer

2016-03-17 | Na 17 jaar procederen: einde aan de strepenstrijd

Na een strijd van ruim 17 jaar kreeg adidas eindelijk gelijk bij het hof Arnhem-Leeuwarden. In de tussentijd kwam de zaak bij vele rechters op het bureau (het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad). Daar ging het onder andere om de vraag óf een 3-strepenpatroon wel een merk kan zijn. Het Hof van Justitie […] Lees meer

2015-12-15 | Tassenstrijd: H&M vs. Yves Saint Laurent

Er was eens…. een geschil over handtassen en de modelrechten daarop. H&M maakte bezwaar tegen een Europese modelregistratie van Yves Saint Laurent (YSL) die geen andere algemene indruk zou wekken een model dat H&M zelf eerder had geregistreerd. Dat is een grond voor nietigheid van het latere model. De zaak over de hier links afgebeelde […] Lees meer

2015-12-10 | Een chocoladereep als vormmerk: KIT KAT

Niet elke vorm kan als merk worden ingeschreven. Neem een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die volgt uit de aard van de waar. Daarover ging de zaak Hauck/Stokke. En ook een vorm die beantwoordt aan een technische functie kan geen merk zijn, zo weten wij uit Philips/Remington en Lego. De […] Lees meer

2015-10-12 | Strepenstrijd

Als je het niet hebt verdrongen, herinner je je het WK voetbal in 1974 nog wel… Johan Cruijff droeg als enige een shirt met twee strepen, in plaats van het welbekende drie strepen tenue van adidas . De reden hiervoor was dat hij op persoonlijke titel gesponsord werd door Puma en Puma niet wilde dat […] Lees meer

2015-06-22 | De grondrechten uit het Handvest

Eerst  werd de Europese Grondwet nog verworpen, maar vervolgens is het Handvest geruisloos aangenomen. Tóch een grondwet, en de gevolgen zijn enorm. De rechter kan zelfs wetten buiten werking stelling als deze in strijd zijn met het Handvest. Zo’n constitutionele toetsing kende Nederland nog niet. Zo kan het Handvest in elke civielrechtelijke procedure een draaipunt worden. […] Lees meer

2015-06-04 | Hee, (dat is niet ok) blijf van mijn domeinnaam af!

Gaos heeft al sinds jaren de domeinnaam ‘ok.nl’, maar gebruikt hem niet. Olieconcern FuelPlaza exploiteert een keten tankstations onder het merk en meende betere rechten te hebben op dit domein. Door ‘ok.nl’ te registreren en geregistreerd te houden zou Gaos inbreuk maken op de handelsnaam en het merk en zou zij ook onrechtmatig handelen en […] Lees meer

2015-03-24 | Verschenen op Marketingonline.nl: Marketingcommunicatie en recht – geen match made in heaven

Publicatie Marketingonline.nl Dé marcomadvocaat geeft relatieadvies Binnen de gemiddelde onderneming zijn marketing en legal niet per se elkaars beste vrienden. Het lijken eerder twee verschillende bloedgroepen; marketing denkt in mogelijkheden, legal ziet beren op de weg. Water en vuur. Goudkleurig NRC Toch hebben ik (Daniël, advocaat) en Sanne (reclamevrouw) het al ruim een decennium gezellig […] Lees meer