Nieuws

Nieuws

2010-05-20 | De flitsenregeling: eerst toestemming vragen

Een beroep op de flitsenregeling heeft praktisch alleen zin als je ook toestemming van de auteursrechthebbende hebt om de beelden daadwerkelijk uit te zenden. Sinds december 2009 is de “flitsenregeling” van kracht. De flitsenregeling maakt het mogelijk dat omroepdiensten beelden van belangrijke evenementen krijgen van andere omroepdiensten die de exclusieve rechten hebben verworven ten aanzien […] Lees meer

2010-05-06 | Hetzelfde liedje: geen recht op SENA-gelden voor studioproducer

Een studioproducer levert vaak een behoorlijke bijdrage aan een muziekopname. Hij geeft aanwijzingen aan de muzikanten en draait aan de juiste knoppen. Zo bepaalt hij een belangrijk deel van de sound. Die prestatie schreeuwt om erkenning – vinden veel producers. De Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) is de organisatie die in Nederland is […] Lees meer

2010-04-22 | Merkinbreuk: merkhouder kan veel doen

Weer een loot aan de boom van de bevoegdheden van de merkhouder. Vorige zomer kwam het Hof van Justitie met het bekende-merk-vriendelijke arrest in de zaak l’Oréal/Bellure. Gejuich onder de houders van merken en merkenrecht advocaten.Bekende merken kunnen gemakkelijker optreden tegen aanhakers die willen profiteren van de goede reputatie. Zo kunnen merkhouders sneller optreden tegen […] Lees meer

2010-04-03 | Bij RCC voortaan geen merk- en auteursrecht zaken!

In een zeer principiële uitspraak over de Heineken muziekagenda op www.heinekenmusic.nl heeft het College van Beroep zich voor het eerst uitgesproken: bij merkinbreuk en auteursrechtinbreuk moet de rechthebbende naar de burgerlijke rechter om zijn gelijk te halen. Alleen als de zaken klip en klaar zijn, zonder enig spoor van twijfel, kan de RCC hierover oordelen. […] Lees meer

2010-03-27 | Uitspraak Hof stuwt gebruik van betaalde zoekwoorden

Opinie van Maarten Haak in het Financieele Dagblad van 27 maart 2010. Eindelijk gaf het Hof van Justitie, de hoogste rechter van de Europese Unie, deze week de beslissing over het advertentieprogramma AdWords van Google. Een handelaar liet een advertentie voor imitatietassen verschijnen door het betaalde zoekwoord ‘Louis Vuitton’ bij Google te gebruiken. En een […] Lees meer

2010-03-16 | Inmiddels verplicht: “Geen 16? Geen Druppel”

Alle nieuwe alcoholreclame voor zwak alcoholische dranken moeten het logo ‘Geen 16? Geen druppel’ bevatten. De STIVA code is daartoe aangepast. Het oude logo ‘alcohol onder de 16, natuurlijk niet’ is nu verleden tijd. Op TV en in de bios komt het logo 5 seconden lang links in beeld. Wie wil weten welk lettertype en […] Lees meer

2010-03-05 | EFSA wijst weer groot aantal gezondheidsclaims af

Vorige week publiceerde de European Food Safety Authority (EFSA) haar oordeel over het tweede deel van de generieke gezondheidclaims. De uitkomst is weer teleurstellend voor de levensmiddelenbranche. Werd bij de eerste serie slechts één op de drie claims voldoende bewezen geacht, ditmaal is dat percentage nog lager: Van de 416 claims zijn er slechts 9 […] Lees meer

2010-02-25 | Een minder goed verweer: “dat recht kende ik niet”

Hoe vaak hoor je niet het verweer “Ik wist niet dat dit ontwerp beschermd was”. Of: “Ik kende dat merk helemaal niet”. Niet bepaald een kansrijke verdediging – je hoort gewoon te weten dat ontwerpen beschermd zijn. En als je commercieel handelt moet je ook eerst even het merkenregister checken. Doe je dat niet, dan […] Lees meer

2010-02-24 | Fatboy, the Original?

Auteursrecht is geen exacte wetenschap. In de rechtspraak is heel wat afgesteggeld over de vraag of aan de Fatboy auteursrechtelijke bescherming toekomt. Een kort overzicht van de knipperlicht-jurisprudentie rondom het befaamde zitkussen. Fatboy the Original: auteursrechtelijk werk of niet?Nietes: Rechtbank Den Haag in september 2005. De vormgeving van de Fatboy houdt niets meer of anders […] Lees meer

2010-02-13 | Exit koekjesreclame op naschoolse opvang

Iedere reclame voor voedingsmiddelen is voortaan verboden op naschoolse opvang, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, ongeacht op welke doelgroep de reclame is gericht. Verder is het hoge woord gesproken: reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen onder de 7 jaar is niet toegestaan. Dus geen advertentie voor een smakelijk koekje in Donald Duck. Maar ook in tijdschriften en […] Lees meer