Commerciële contracten

Commerciële contracten

Goed contracteren is een vak apart. Wij doen doortimmerd en pragmatisch contractenwerk voor grote en kleine ondernemingen uit binnen- en buitenland, het merendeel nauw gerelateerd aan een ander praktijkgebied van ons kantoor. Te denken valt aan licentieovereenkomsten, distributie-, franchise en agentuurovereenkomsten, shop-in-shop overeenkomsten, inkoop- en productieovereenkomsten, webshop-voorwaarden en privacy statements. Ook worden wij regelmatig ingeschakeld om te adviseren over IE-rechten in fusies en overnames door beursgenoteerde ondernemingen.