Octrooirecht

Octrooirecht

Wij adviseren strategisch en pragmatisch over dit onderdeel van de (technische) concurrentiestrijd. Daarnaast procederen wij over de geldigheid van en inbreuken op octrooien, en in sommige gevallen ook over de (gedeeltelijke) opeising van octrooien. Sommige dossiers spelen enkel in Nederland, andere dossiers lopen parallel aan (recht)zaken in andere Europese landen. Wij werken in grensoverschrijdende zaken samen met contacten uit ons grote internationale netwerk. Ook wordt samengewerkt met gespecialiseerde octrooigemachtigden van verschillende ervaren kantoren in binnen- en buitenland. Wij leveren laagdrempelig en toegankelijk octrooiwerk, zonder daarbij ooit onze hoge kwaliteitsstandaard uit het oog te verliezen.